זה העסק שלי

מספרת אושרי דדון

אתר דואר פייסבוק
מרכז צבי, קריית שמונה