זה העסק שלי

שושני אברהם עבודות עפר

אתר דואר פייסבוק
קריית שמונה ראה מספר נוסף ראה מספר נוסף

אברהם שושני עבודות עפר. אדמה גננית, אבן למסלעות, הכשרת שטחים, עבודות פיתוח, עבודות שופל זחלי+גלגלים, פינוי פסולת ועפר. קריית-שמונה. עבודות עפר בגליל, פיתוחי שטח בגליל, חפירות בגליל, פיתוח תשתיות בגליל, עבודות עפר בצפון, פיתוחי שטח בצפון, קבלני צנרת בצפון, חפירות בצפון, פיתוח תשתיות בצפון, עבודות עפר בקריית-שמונה, פיתוחי שטח בקריית-שמונה, קבלני צנרת בקריית-שמונה, חפירות בקריית-שמונה, פיתוח תשתיות בקריית-שמונה, אברהם שושני עבודות עפר בצפון