זה העסק שלי

גולגה-הגלידרייה העברית הראשונה

אתר דואר פייסבוק
גן הצפון, קריית שמונה