זה העסק שלי

סמי תיקוני אופניים

אתר דואר פייסבוק
דליות 31, קצרין