חקלאות

ירידה משמעותית בייצוא החקלאי

איריס כספי, 22.1.2016

בכנס הנגב החקלאי השנתי לייצור ופיתוח, דאגה גדולה לעתיד החקלאים והחקלאות בכל הענפים

thai workers in the field

בוטל מס המעסיקים לעובדים הזרים

איריס כספי, 9.10.2015

שרי האוצר והחקלאות הודיעו למזכ"ל תנועת המושבים וליו"ר הת׳ החקלאים על ביטול מס המעסיקים לעובדים הזרים בחקלאות.