עושים סדר במקלטים בקריית שמונה

הרשות בשיתוף אגף הבטחון מבקשת לפנות את המקלטים לקראת אחזקות שיערכו במקלטים בקריית שמונה.

מידעפוןמידעפון, 6.6.2018

סדר-במקלים-בקריית-שמונה

בימים הקרובים הרשות תיידע באמצעות הודעה התופיע ע״ג כל דלתות המקלטים את תאריך האחזקה שתערך הכל המקלט בקריית שמונה.

יותר מ600 מקלטים בקריית שמונה יעברו פיקוח של עיריית קריית שמונה ועובדי אגף הבטחון ועל תושבי קריית שמונה לפנות את המקלטים מכל החפצים האישיים בתאריך שיצויין בהודעה שתפורסם ע״ג כל מקלט בעיר.

במידה ולא יפונו הפרטים, הרשות שומרת לעצמה את הזכות למכור את החפצים או לפנותם. בנוסף הרשות תשקול הגשת קנסות ואישומים.

עיריית קריית שמונה באמצעות פקחי הרשות ועובדי אגף הביטחון, מתכוונת לפקח גם על תקינות המקלטים המשותפים בעיר למרות שמדובר במקלטים השייכים לבעלים פרטיים. מדובר ביותר מ-600 מקלטים.

לפרטים נוספים על מבצע "עושים סדר" במקלט המשותף, ניתן לפנות למוקד העירוני שמספרו 106.

כתבות נוספות